OneCNC gebruiksvoorwaarden en juridische informatie

Welkom op de OneCNC website
OneCNC biedt toegang tot deze website aan het publiek als een gemak, maar onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden. Door het betreden, bekijken, gebruiken of downloaden van materiaal van deze website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn door deze voorwaarden, als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden niet gebruiken van deze website.

Copyright informatie
© QARM Pty Ltd 1988-2023 Alle rechten voorbehouden.

Het gebruik van materialen op OneCNC website
Tenzij anders vermeld, kunt u bekijken en downloaden van de materialen op deze website alleen voor uw persoonlijke, informatieve en niet-commerciële doeleinden, op voorwaarde dat u alle auteursrechten en andere eigendomsrechten die in de originele materialen opneemt in eventuele kopieën van de materialen. U mag niet de materialen op deze website op enigerlei wijze te wijzigen, reproduceren of openbaar ten toon te stellen, posten, verzenden, distribueren of anderszins te gebruiken voor enig publiek of commercieel doel.

Gebruik van downloadbare software
Alle software die kan worden gedownload van deze website is gelicenseerd onder de voorwaarden van de toepasselijke licentieovereenkomst. Behalve op grond van een dergelijke licentie-overeenkomst verleende rechten, OneCNC behoudt alle intellectuele eigendomsrechten, eigendomsrechten en belangen in dergelijke software.

Informatie over handelsmerken
OneCNC is een geregistreerd handelsmerk en is een geregistreerd servicemerk van QARM Pty Ltd Alle andere bedrijfs-en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars.

Links naar andere website
OneCNC biedt bepaalde links naar andere websites voor uw gemak voor u. OneCNC doet de inhoud van enige andere website niet controleren noch controle en aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van welke aard dan ook voor enig materiaal of communicatie beschikbaar op dergelijke websites. OneCNC is niet verantwoordelijk voor de inhoud van sites die kunnen worden gekoppeld aan OneCNC website.

Wijzigingen aan deze gebruiksvoorwaarden
OneCNC kan te allen tijde herzien deze gebruiksvoorwaarden door deze publicatie. U bent gebonden aan deze herzieningen.

Afwijzing van garantie
De informatie op deze website mag feitelijke onjuistheden of typografische fouten bevat, onvolledig of verouderd. Informatie kan worden gewijzigd of bijgewerkt zonder kennisgeving. OneCNC kunnen wijzigingen en / of verbeteringen in de producten en / of programma's die op deze website wordt beschreven op enig moment zonder voorafgaande kennisgeving. Tenzij uitdrukkelijk anders VERSTREKT IN EEN SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST TUSSEN U EN OneCNC, WORDEN ALLE MATERIALEN VERSTREKT OP DEZE WEBSITE "ALS IS" EN ZONDER ENIGE GARANTIE VAN WELKE AARD, INCLUSIEF GARANTIES VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN NIET-INBREUK.

IN GEEN GEVAL ZAL OneCNC aansprakelijk voor enige directe, indirecte, INCIDENTELE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE OF SCHADE VAN ZAKELIJKE OF VERLIES VAN WINST, INKOMSTEN OF GEGEVENS GEBRUIK, KOSTEN DOOR U OF EEN DERDE, ONAFHANKELIJK VAN GARANTIE OF IN CONTRACT DAAD, OF ANDERE JURIDISCHE THEORIE, EN OF DE HOOGTE VAN DE MOGELIJKHEDEN VAN DEZE SCHADE, ALS GEVOLG VAN UW TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF ENIGE ANDERE GEHYPERLINKTE WEBSITE, ZELFS ALS OneCNC IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN SCHADE .

Het is verboden het plaatsen of verzenden van of naar deze website onwettig, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch, vertrouwelijke of ander materiaal waarmee u de wet, met inbegrip van maar niet beperkt tot, auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen, of enige rechten te schenden van derden. OneCNC kan, maar is niet verplicht, bewaken of te controleren gebieden op deze website, waar gebruikers Communicatie verzenden of overdragen. OneCNC zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van eventuele mededelingen, al dan niet vallen onder de wetgeving van het auteursrecht, handelsmerk, handelsgeheim, smaad, privacy, obsceniteit of anderszins.

KRACHTIGE CAD CAM, GEMAKKELIJK GEMAAKT. VRAAG NU UW VRIJBLIJVENDE DEMONSTRATIE OF OFFERTE AAN

Start hier